Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Boris Denev (1883-1969)


Boris Denev

Борис ДЕНЕВ (1883-1970) е художник, живописец.

Борис Денев е сред търсените на пазара наши живописци.  През годините на социализма Борис ДЕНЕВ преживява тежки моменти и му е забранено да напуска телието си. Любетят на пейзажа продължава да рисува използвайки за вдъхновението картината, която вижда през своя прозорец.  Баща е на художничката Славка Денева.

Неговите пейзажи и фигурални композиции наскоро бяха преоткрити от българските колекционери.

Борис ДЕНЕВ Чоканов е роден през 1883 г.

Борис ДЕНЕВ започва да твори първоначално като  самоук художник. През 1909 г. с първата си самостоятелна изложба. Специализира 1909 – 1914 г. живопис в Мюнхен при проф. Лео фон Льофтц, Карл фон Маар и Анджело Янк. От 1914 до 1935 г. е военен художник в София. През 1920те години работи известно време в Италия. През 1945 г. е изправен пред Народния съд заедно със Сирак Скитник, Александър Божинов, Никола Танев.

Баща е на художничката Славка Денева (1929-1984). И двамата не се вписват в канона на соцреализма.Борис Денев е изключен от СБХ и принуден да не напуска дома си на ул. "Шипка" в столицата.  Въпреки това и Борис и Славка Деневи завещават цялото си имущество и своите картини на България. Едва 10 години след смъртта на Борис Денев наследникът СБХ прави изложба на своя дарител.

В изкуството на Борис Денев преобладава пейзажът, но той е автор и на портрети и фигурални композиции.

През 1993 г. е създаден фонд "Поддържане на изкуството в България" (различен от Дружеството за поддържане на изкуството в България), който реставрира над 300 творби и показва постоянна експозиция на Славка и Борис Деневи на ул. "Шипка" 18. През 1999 г. се учредяват наградите "Борис Денев" и "Славка Денева", които се връчват на две години.

Деневи предоставят апартамента си на ул."Шипка"18 за студенти на Академията,но волята им на дарители е погазена.

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!