Home >> ArtPedia >> Details
Main data
many layers painting


МНОГОСЛОЙНА ЖИВОПИС - основна техническа разновидност на маслената живопис, при която картината се изгражда на няколко етапа (подложка, надживописване, лесировка) с прекъсвания, за да изсъхне нанесеният багрен слой и след това да се нанесе нов багрен слой, за разлика от техниката ала прима, при която картината се изгражда на един път преди засъхването на боите. Особено наложителна и пълноценна многолойната живопис е при създаването на големи платна и композиции, които изискват продължитслна работа. Това е предпочитана техника от големите майстори на маслената живопис с изключение на импресионистите, които в своята практика изключват продължителната работа над картината.

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!