Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Petar Balabanov (1905-1959)


Петър Димитров БАЛАБАНОВ — скулптор. Роден на 22. XI. 1905, Чирпан - поч. на 25. IX. 1959, Габрово. Завършва (1936) скулптура в Художествената академия, София, при проф. Ан. Николов. Работи портретна скулптура предимно в мрамор. Творбите му са пръснати из цялата страна по музеи, художествени галерии, учреждения и частни лица. По-важни негови творби: „Войната" (1935, мрамор), „Робство" (мрамор), „Батак" (мрамор), „Дружбата", „Глава на момиче" (мрамор, НХГ). Прави скулптурни портрети: „Проф. Панка Пелишек" (1945, мрамор, НХГ), „Проф. Владимир Аврамов" (мрамор, НХГ); бюстове: „Тодор Каблешков" (музея, Копривщица), „Любен Каравелов" (музея, Копривщица), „Христо Ясенов" (мрамор, Етрополе), „Тодор Самодумов" (Министерство на просветата), „Георги Белев", „Марин Големинов", „Петър Райчев", „Емануил Попдимитров"; глави: „Проф. Стефан Иванов" (БАН), „Михаил Димитров" (БАН), „Никола Агънскй — началпик-щаб на въстанието 1923"; барелеф „Христо Смирненски" (мрамор, музей „Хр. Смирнески",София) и др.

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!