Home >> ArtPedia
ArtPedia
<< 1234 >>
Лъчезар Бояджиев е български артист и куратор. Обича да се иронизира и казва, че изучил Историята на изкуството, за "да разбере тайните входове към нея и да се намести вътре по-лесно и ...
Лаврен Петров е български търговец на картини, изкуствовед и галерист (2006-2009) Роден е през 1971 в София, внук на известния български художник Цанко Лавренов и син на Силва Лавренова – дъщер...
Лазар Лютаков (Виена) е роден през 1977 година в Шабла. От 1996 до 1998 година учи в Националната художествена академия, София. През 2005 година завършва Академията за изящни изкуства във Виена. Някои...
Лазар Марински е български изкуствовед, историк на изкуството. Лазар Атанасов Марински е роден на 18 май 1915 в с. Славейно, Смолянски окръг. През 1941 завършва Живопис в Художествената академия при ...
Леон-Жозеф-Флорентен Бона е френски художник, известен със своите портрети и много важната си позиция в сферата на официозното изкуство, което времето противопоставя на модернизма. Учи при Федерико Ма...
<< 1234 >>
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!