Home >> ArtPedia
ArtPedia
<< 12 >>
Дружество Съвременно изкуство се противопоставя на академизма в изкуството Е основано в София през 1903. Първоначално това е група на автори, която през 1904 се регистрира като Дружество. Основатели ...
Дружество на художниците в България Дружество за поддържане на изкуството в България Съюз на българските художници Първото сдружение на български художници, днес СБХ – съюз на българските худ...
Дружество Родно изкуство e основано на 13 октомври 1919 в София. Пропагандира народните традиции и характер в българското изобразително изкуство. Търси „душевността на българина” и...
Дружество на новите художници Е създадено през април 1931. Първоначално идеята е да се създаде съюз, койт ода обединява всички художници и да ликвидира съществуващите много дружества. През 1931 изпра...
Дружество на южнобългарските художници е учредено през 1912 след колективна изложба в Пловдив, подредена по инициатива на Гочо Савов. На 30 май същата година основават дружеството. Впоследствие в дру...
Дружество на севернобългарските художници Дружеството на севернобългарските художници е основано на 2 ноември 1919 по примера на Дружеството на южнобългарските художници, но с 10-годишно закъснение. ...
Дружество на независимите художници - основано вкрая на 1919 по подобие на народната организация на независимите художници в Париж. Инициатори са Петър Морозов и М. Киселинчев. Основатели са художници...
<< 12 >>
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!