Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Assen Popov (1895-1976)


Асен Попов е български художник – сценограф, график и живописец.

Асен Попов е сред малцината представители на сецесиона в българската живопис, преди 9 септември 1944. След преврата, той създава предимно портрети и пейзажи в реалистичен стил.
Асен Попов е известен у нас преди всичко с новаторството си в българския театрален декор. Той разрушава двумерната представа за рисувана сценография и прави някои от първите триизмерни произведения за наша сцена.

Асен ПОПОВ Русев е роден на 24 януари 1895 в с. Пордим, Плевенски окръг. Починал е на 6 март 1976 в София. През 1914 започва да учи Живопис в Художественото индустриално училище (днес НХА) при проф. Петко Клисуров, през 1920 се прехвърля в в Ленинград при проф. Осип Е. Браз. Връща се в българия и през 1922 завършва Художествената академия при проф. Никола Ганушев.

През 1925 започва работа като сценограф в театрите извън столицата. Във Варненския общински театър оформя поспновките на "Багдадския хамалин" от Ж. Льометр, "Чародейка" от Спажински, "Терез Ракен" по Емил Зола (1925). По това време конюнктурата в страната е рисуваният декор. Асен Попов се противопоставя на това и работи над създаването на обемен декор. Неговите сценографии се основават на единството на триизмерната актьорска фигура и заобикалящата я сценична среда. През 1936 прави сценография за Юилй Цезар по Шекспир, където разбива театралната площадка. Постига същото и в "Ученикът на дявола" - Фр. Молнар, 1939, Народен театър, София).

Поставяйки „Иванко” на Васил Друмев той дори премахва театралната завеса. Попов е и режисьор на този спектакъл. Експериментира с декорите най-вече на любителските сцени, където хората не са така академично настроени.

През 20-те години на ХХ век Асен Попов изоставя живописното третиране на сценичното пространство и въз-приема конструктивното решение. През 1932 е привлечен към Народния театър в Со¬фия, където развива активна сценографска дейност.
Тук постига най-интересните сценографски решения на класически сцени: "Еленово царсво" - Г. Райчев "Света Йоана"¬Б. Шоу , "Хамлет" - Шекспир (1934 и 1942), "Най-важното" - Н. И. Ев¬реинов (1936), "Пред изгрев" ("Кара Та-,нас") - Ст. Савов (1936), "Златният кинжал" - П. Апел, по японския поет Изумо (1943), "Орлеанската дева" - Фр. Шилер (1943),
Асен Попов е сценограф и на Народната опера, проявявайки живо чувство към музиката, на която търси изразителен сценографски еквивалент: "Момичето от Златния запад" - Пучини (1939), "Фиделио" - Лудвиг ван Бетховен (1941). "Орфей" - Глук (1942), "Отвличане от сарая " - Моцарт (1942), "Цигански барон " - Калман (1938). Сред сценографските оформления, създадени за оперетни постановки, с особени достойнства се отличава това към "Лизистрата" в театър "Одеон" (1940).
Прави и много постановки след 9 септември, възприемайки с лекота изискванията за социалистически реализъм.
Най-новаторски е декорът на "Млада гвардия" – по А. А. Фадеев (1947), където създава експресия, условен декор с романтично извисено пластично пресъздаване на идейното съдържание.

Асен Попов създава графики, живопис и рисунки.
Първоначално рисува сецесион, а след 9 септември, за да избегне социалистическия реализъм, започва да прави предимно пейзажи ипортрети в натуралистичен и реалистичен стил. ("Църквата в село Славяново, Плевенско", "Майка ми”, „Съпругата на художника Тодора Попова, "Баща ми", "Овчарче"). В тях са очивидни неговото живописно чувство и талант.

Негови са ликорезбите: "Погребение", "Трифон Зарезан", "Тодоровден", "При болния мъж, "Жетварка", "Орач", „Майка", „Улично момиче" (1925-1930), и многобройни портретни скици на видни български актьори в роли.
Оформя и илюстрира книги.

Пише монография за Александър Миленков, както и статии в периодичния печат.

Източници: Вера Динова-Русева, „Творческият път на Асен Попов”

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!