Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Panayot Hristov - Sirak Skitnik (1883 – 1943)


Panayot Hristov

Сирак Скитник е псевдоним на Панайот Тодоров Христов, български художник, живописец, публицист, критик, една от най-ярките фигури в България през 30те на миналия век

Живописта на Сирак Скитник се отличава с  експресивна и драматична интерпретация, крайна сгъстеност на чувствата. Художественият мащаб нанеговите картини  е световен. С ерудиция и темперамент работи за приобщаване на българската култура към модерните европейски явления.  

Той е познат в многообразните творчески и обществени прояви – художник, художествен критик, поет, театрал и публицист – голяма фигура в българския културен живот през 30-те години на миналия век със своето живописно творчество, отличаващо се с новаторски търсения и високи постижения в пейзажа и натюрморта.

Панайот Тодоров Христов  е роден на 22 ноември 1883 в Сливен. Починал е на 5 март 1943 в София.

Завършва Богословското училище в София (1902). Учителства в прогимназията в с. Върбец, в Сливен и дp(1903–04). През 1908 г. заминава за Петербург и се потапя в художествения авангард, постъпва да учи (1908 – 1912) в частно художествено училище на Елена Званцева, където му преподават Леон Бакст и Мстислав Добужински – водещи фигури на знаменитото обединение “Мир Искусства”. Изпитва влиянието на руския окултизъм (Рьорих, Вячеслав Иванов), както и на още младите Марк Шагал и Василий Кандински. 

Пише  художествени писма до сп. „Демократически преглед“. През 1912 се завръща в България и взема участие в Балканската война. През 1913–17 е учител в Асеновград. Съредактор на сп. „Златорог“ — от 1922. Драматург и артистичен секретар на Народния театър в София 1923–24), където поставя (1923) пиесата на Морис Метерлинк „Мона Вана“ и изработва проектите на декори към нея. През 1924–25 е библиотекар в Министерството на просвещението, от 1935 до смъртта си — главен ръководител на Радио София. Председател (1927) на дружество „Родно изкуство“, пръв председател (1931) на Съюза на дружествата на художниците (дн. СБХ).

 Литературна дейност: Дебютира (1905) със стихове в сп. "Художник". Сътрудничи с поетични творби на списанията "Наш живот", "Демократически преглед", "Наблюдател", "Слънце", "Българан". Поезията на Сирак Скитник , в която преобладава интимно-изповедният тон, не принадлежи към най-ярките явления на българския символизъм. В нея по-скоро личи художникът, неговото живописно чувство. Образите са експресивни и ярки, но за сметка на музикалността на строфите, която е пренебрегната.

Като живописец, художник и театрален критик Сирак Скитник сътрудничи активно на списанията "Българска реч", "Съвременник", "Везни", "Хиперион", "Златорог", "Художествена култура" и др. Естетически и творчески се противопоставя на миметичния принцип в изкуството и в разбирането си за модерен стил се ориентира към експресионизма (статиите "Старо и ново изкуство", 1919, "Тайната на примитива", 1923).

Като илюстратор Сирак Скитник създава неповторими произведения към Поеми на Едгар Алан По, равностойни на поетичните си оригинали. Рисунките са към поемите „Анабел – Ли”, „Юлалюм”, „Гарванът”, „Душите на мъртвите” и „Градът в морето”. Изградени са с нервна, буйна и сложна линия, която става груба и образна. Художникът сякаш наистина е слязъл в царството на сенките.Сирак Скитник е проникнал в трагичната дълбочина на тази „прокълната поезия”. В петте си илюстрации към книгата художникът създава може би единствените експресионистични постижения в нашето изкуство.

 

"... Талантът на живописеца Сирак Скитник Стига до кулминация през 30-те години, след изоставянето на декоративните и пейзажни влечения. Той се насочва главно към натюрморта, цветята и интериора, не само катоинтимно-домашно, но и като психично съсредоточаване. Мъдростта, зрелостта или болестта му от войната го правят медитативен и художествено-метафоричен"
Кирил Кръстев

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!