Home >> ArtPedia >> Details
Main data
"Unique 5+1"


"Уникат 5+1" - професионално - творческо дружество с идеална цел за създаване и разпространение на художествени произведения. Съществува от 1990 (удостоверение на Соф. градски съд от 1990) като юридическа личност. Членският състав е около 400 души (1994), които са или не са членове на СБХ. Приемането в членство става въз основа на професионална експертна оценка на ежемесечни сесии. Членуват предимно млади автори и със съвременни естетически възгледи (живописци, графици, скулптори, приложници, работещи с кожа, текстил, метал, стъкло, дърво и др.). Организационният живот се определя съгласно Устав, Правилник и решенията на Дружествения съвет и общото ежегодно - изборно събрание. Статутът изисква плащане на членски внос и активно участие в изложби в страната и чужбина. Творбите на "Уникат" се излагат и продават в ХГ, магазини и експозиционни площи в хотели в цялата страна. Участието в изложби, както и продаването на творби, се заплаща с 15 - 25% и 7% за Уникат от продажната цена, определена от авторите. "Уникат" има прояви в чужбина (експозиции в САЩ, Вашингтон, 1993). Първи председател на дружеството е Андрей Москов - скулптор. Норма за" Уникат" е създаване на оригинал плюс пет копия, което е отразено и в името на дружеството. 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!