Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Abstract Expressionism .


Abstract Expressionism .

Движение, което се разбива в Ню Йорк през 1940-те години. Художниците искат да освободят изкуството от европейската традиция, опират се на автоматизма и несъзнателните импулси, които са водещи при създаването на творбата, приемат картината за плоско пространство. Създават големи платна, нанасят с четка или хвърлят боята върху платното с бързина и субективност на израза. Методът на създаване се приема като толкова важен, колкото самата живопис.


Някои от художниците не работят абстрактно - Де Кунинг, Ф. Гъстън; други работят в спокоен и мистичен дух - Нюман, Ротко, а Тоби, Томлин от Калифорнийската школа -"КалиграфсКи". Съществува "Живопис на действието" - ДЖ. Полък и "живопис на цветното поле" - с широКи цветни пространства. С абстрактния експресионизъм Ню Йорк измества Париж kато световен център на изкуството.


Автори-Полък, Де Кунинг, Горки, Ротко, Нюман, Хофман, Рейнхард, Стил, Томлин, Тоби, Дайбенкорн, Модъруел, Гъстън, Готлиб, Фр. Клайн, Сам Франсис.

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!