Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Аnastas Dudulov (1892 - 1971)


Анастас Периклиев Дудулов е български скулптор.

Роден е през 1892 г. в гр. Струга. Син е на общественика Перикли Дудулов и брат на астронома Димитър Дудулов. През 1919 г. завършва скулптура в Художественото индустриално училище в София, при проф. Жеко Спиридонов. От 1921 до 1923 г. специализира в Пражката художествена академия скулптура при проф. Щурса и проф. Шалоун, както и дърворезба и цизелиране във Висшето училище за приложни изкуства при проф. Хорейц. След завръщането си в България става преподавател (1932), професор (1937-1960) по скулптура в Художествената академия, София.
Участва в множество художествени изложби в България и чужбина — Лондон, Париж, Прага.
Твори в областта на портрета, фигуралната композиция и декоративната скулптура. Работи в различни техники и материали - камък, метал, дърво.
Разработва теми из народното творчество и трудовия живот на селяните, от историческото минало и съвременността. Твори в духа на народностната и реалистичната линия, а с някои творби дава принос за утвърждаване на критическия реализъм в българската скулптура.
Скулптури на Дудулов, които са притежание на Националната художествена галерия: "Поп Богомил" (1922, бронз), "Крали Марко" - релеф (1924, месинг), "Войнишки поход - 1913" - релеф (1925, бронз), "Усилни години" - релеф (1925, дърво), "Проф. Б. Митов" - глава (1926, гипс), "Т. Г. Влайков" - глава (1931, бронз), "Климент Охридски" - релеф (1932, дърво), "Жътва" - релеф (1937, дърво), "Майчинство" релеф (1942, бронз) "Ив. Вазов" релеф в (1928), "Бинка Златарева" - глава (1930) и др.
Дудулов е автор и изпълнител на редица паметници: "На падналите във войните" в Златица (1925), "На първата пушка" в Копривщица (1930), бюст-паметник "Константин Величков" в Пазарджик (1931), "На разстреляните русофили" в Русе (1934), "На падналите във войните" във Велинград (1934), "На Съветската армия" в Плевен (1951, съавтор) и др.
Участва в ОХИ, излага в чужбина - Прага, Лондон, Париж.
Награден със златен медал на Парижкото изложение за релефа "Кирил и Методий" (1937) и с орден "Кирил и Методий" (1961).


 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!