Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Alexandar Dobrinov (1898 - 1958)


Alexandar Dobrinov

Александър Христов Добринов е български художник и карикатурист.
Творецът разработва нова страна на карикатурата като вид изкуство в България - портретния шарж. Неговите шаржове са портрети на душата, психоанализ на характера чрез перо и четка. Ал. Добринов е рисувач на души.
Роден през 1898 г. в гр. Велико Търново. По майчина линия произхожда от рода Захариевци от Трявна. Учи (1915 - 1919) в Рисувалното училище, София, при Цено Тодоров и Ст. Иванов. Специализира (1921-1924) във Виена. Най-ранното си творчество посвещава на политическата карикатура, като сътрудничи в "Българан", "Червен смях". "Скорпион" и др. От 1921 г. твори в областта на портретната карикатура, където проявява голямо мaйсторство, усет към характерното и създава образи с психологическа задълбченост. Печата портретни карикатури във вестници, списания, сборниците "Темидa","Стършел", в програми за театрални представления и в известни хумористични списания в чужбнна Die Muskete, Fаnn und Notenkraker. Работи във Виена (1921-1921), Прага (1927-1932), Рим (1932-1933), Варшава (1937), където създава карикатурни портрети на видни държавни и културни дейци - Л. Пиран-дело, Г. Маркони, Т. Масарик, Ф. И. Шаляпин и др. През 50-те години сътрудничи на вестник „Литературен фронт”, „Народна култура”, „Работническо дело”, „Вечерни новини” и др. Създава портрети на Л. Стоянов (1953), Д. Талев (195'4), К. Кисимов (1955), Д. Шостакозич (1957), С. Рихтер (1957) и др. Осъществява 8 самостоятелни изложби в София и 8 в чужбина и участва във всички ОХИ на карикатуристите в България, в изложби в Белград, Прага и др. Негови творби има в СГХ Г, в музея на Моравска Острава и др.

Създава стотици образи на писатели, художници, музиканти, певци, критици, търговци, индустриалци, банкери, политици, дипломати, общественици, учени.
Най-добра от серията е събирателен шарж на кафене "Цар Освободител", където представя всичките си рисувани модели, "Географската карта" на личностите в българското културно ежедневие от 20-те и 30-те.
Добриновият стил започва още от уроците по масов сецесион на неговия приятел и колега Божинов, от сътрудничеството през 20-те години в късния "Българин", както и в други вестници и списания. Продължава във Виена, където Добринов следва в прочутото "Училище за приложни изкуства"(1921-1923). След това в Прага осъществява шест самостоятелни изложби.

 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!