Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Asen Vasiliev (1900 - 1981)


Асен Петров Василиев е български изкуствовед, живописец.
Василев проучва историята на нашето изкуство. Като артист работи портрети, пейзажи и натюрморти. Той е сред първите хора, започнали да създават библиографията на българското изкуство, архива на артистироията след Освобождението, фонотеката към Института и др.

Роден е през 1900 г. в гр. Кюстендил. През 1925 г. завършва живопис в Художествената академия при Димитър Гюдженов, Никола Ганушев, Стефан Иванов и Никола Маринов.
Работи като гимназиален учител в Берковица (1926-1927), Шумен (1927-1930) и София (1930-1940). Художник в АМ София (1940-1950), референт на музеите и художествените галерии при КНИК, зам.-директор (1957-1959) при Института за изкуство при БАН, професор при ВИИИ. Павлович" (от 1974).
Като живописец работи предимно в областта на битовата и историческата композиция, портрети, пейзажи и натюрморти. Участва в редица художествени изложби в провинцията и София.
Членува в дружество "Съвременно изкуство". През 1927-1929 г. излага творбите „Цветопродавачка", "Мадарски скали", „Портрет на майка ми", "Чорбаджийка" и др.
Участва в учредяването на Съюза на художниците в България.
Излага в ОХИ (1932-1952). Негови творби се намират в НХГ, СГХГ, галерията "Владимир Димитров-Майстора" в Кюстендил, както и в чужбина - Германия, Франция, Румъния.
Проявява се като историк на българското изобразително изкуство през епохата на Възраждането. Участва дейно в изграждането на музейната мрежа в страната, в преустройството на Археологическия музей, на музеите в Русе, Шумен, Панагюрище и др.
През 1942 г. пътува из Македония, проучва паметниците на българското възрожденско изкуство, които публикува в редица статии в сп. "Македония", "Македонска мисъл" и др. На три пъти пътува из Света гора и прави проучвания - предимно иа изкуството в Зографския манастир.
В изследователската си дейност се занимава със стенописите в скалните манастири при с. Иваново, Тракийската гробница при Казанлък, старите възрожденски църкви в София.
Участва в редица комплексни и научноизследователски експедиции на БАН: в Добруджа (1954), Северозападна България (1956), Средните Родопи (1958) и др.
Сътрудничи в списания за изкуство и археология. Автор е на много статии, монографии и книги.
По-значителни публикации: Трем на Българското възраждане, 1936 г.; Църковно строителство в София до Освобожде-иието, 1939 г.; Резбите на иконостаса на църквата "Св. Спас" в Скопие, 1942 г.; Черепишки манастир "Успение пресветая Богородица", 1943 г.; Тетевенските църкви, 1948 г.; Ива¬новските стенописи, 1953 г.; Казанлъшката гробница, 1958 г.; Каменни релефи, 1959 г.; Ктиторски портрети, 1960 г.; Троянският манастир, 1962 г.; За българската живопис през XVIII в., Паисий Хилендарски и неговата епоха 1762-1962 г., 1962 г.; Бачковската костница, 1965 г.; Български възрожденски майстори, 1965 г.; Образи на Климент Охридски, 1967 г.; Образи на Кирил и Методий в нашето и чуждо изобразително изкуство, Хиляда и сто години славянска писменост, 1963 г.; Бачковски манастир, 1971 г.; Социални и патриотични теми в старото българско изкуство, 1973 г.; Ерминии. Технологии и иконография, 1976 г.
Участва в изложби на СБХ, открива самостоятелни експозиции в Кюстендил (1970) и София (1975). Негови картини са притежание на НХГ, СГХГ, Художествената галерия „Владимир Димитров - Майстора" в Кюстендил и редица галерии в страната, държавни сбирки и частни колекции.
Награден с ордените: "Кирил и Методий" (1959), I ст. (1961) и II ст. (1963), "Червено знаме на труда" (1970), Наградата за критика "Николай Райнов" (1976).
Почетен гражданин на Кюстендил.

 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!