Home >> ArtPedia >> Details
Main data
French-fashion


АЛАФРАНГА (тур., от ит. alla frаnса - "по френски маниер") - декоративна ниша върху стена в представителните помещения на възрожденските къщи в Пловдив, Копривщица, Пазарджик, Сливен и др. Български градове. Алафрангата е винаги разположена така, че се превръща в композиционен център на интериора, свързана с общата стенописна, резбена или лепена релефна декорация на помещението, където се намира. Алафрангата е обиколена от широк холкел и най-често има за основа мраморна плоча. В дъното на Алафрангата хvдожници  изписват букети, вази с цветя, архитектурни пейзажи, хералдични изображения и др. Върху холкела също се рисуват растителни гирлянди или букети цветя. Често холкелът се декорира с лепена релефна украса. Понякога върху него се разполагат по-малки ниши-пезули, декорирани също с растителни мотиви. А. е една от характерннте украси на къщата от XlX в., свързана с декоративната мода в Пловдив и повлиялите се от архитектурния интериор на пловдив¬ската къща градове. Най-хубави образци на Алафрангата са запазени в къщите на Степан Хиндилян и Никола Недкович в Пловдив, в Ослековата къща, Лютовата къща и др. къщи на Копривщица, Маринкевата къща в Сливен и др.

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!