Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Aalla prima


АЛАПРИМА (ит. alla prima - "на един дъх", .. от първа ръка") - техника при маслената живопис. При Алаприма работата трябва да бъде завършена за кратко време, преди окончателното засъхване на боите. Тази техника е по-проста и лесна за изпълнение, с добра устойчивост и свежест на багрите. Но ограничена от времетраенето при създаването, техниката Алаприма не може да бъде използвана за работа над по-големи и сложни композиции, където се изисква прекъсване за спазване на отделните самостоятелни етапи в процеса на работата

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!