Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Act


АКТ (нем. Akt) В изобразителните изкуства - етюд на голо човешко тяло, изпълнено живописно, графично или скулптурно; всяко пла¬стично представяне на гола човешка фигура. актът е най-широко раз¬пространен в древногръцката пластика. В западноевропейското из¬куство актът се появява сравнително късно и се третира доста сухо (изображението на Адам и Ева в Бамбергската Катедрала от 12 век). През Ренесанса отново се възражда култът към пълнокръвното човешко тя¬ло. Актът се представя самостоятелно или в композиции предимно с митологически сюжети. Джорджоне, Микеланджело, Тициан, Тинторето, Рубенс, Ремранд, Ре¬ноар създават актове с огромна изобразителна сила. В България Актово изкуство работят Ст. Иванов, Гошка Дацов, Никола Ганушев, Жеко Спиридонов, Г. Попов, Илия Петров... Сред художниците от втората половина на 20 век въздействащи са телата на Вихрони Попнеделев.

 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!