Home >> ArtPedia >> Details
Main data
academy; art academy


АКАДЕМИЯ художествена - висше учебно заведение за художестве¬но образование и обучение, училище за живопис, скулптура, графка, приложни изкуства. Предшестве¬ници на Академията са древните и ренесансови ателиета. Първата Академия като учеб¬но заведение се открива през 1580 от братя Карачи в Болоня, Италия. Тя се основава като противодействие на свободните изобразителни тенденции на маниеризма и се нарича "Академия за следване на правия път". В нея освен практика се изучава теория, перспектива, анатомия, история, митология, архитектура. През 1648 се оснонава Френската Кралска художествена академия, от 1792 наречена Национално висше училище за изящни изкуства, която става едно от главните средища и про¬водник на академизма като худо¬жествено изобразително разбиране. По образец на Парижката Академия през 17ти-18ти век са създадени Академиите във Виена (1692), в Берлин (1694), в Лондон (1768) и др. градове. През 1757 е създадена Петербургската Академия.

Националната художествена академия в София е създадена през 1896.

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!