Home >> ArtPedia >> Details
Main data
National art academy


National art academy

Национална художествена академия
Висш Институт за Изобразителни изкуства Николай Павлович
Висше учебно заведение за подготовка на специалисти и преподаватели по изобразителни изкуства

История Пръв Николай Павлович във вестник „Съветник”, 1864 г. предлага да се създаде българско рисувално училище по подобие на съществуващите тогава академии в Западна Европа. Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов подготвят и внасят в НС законопроекта за създаването на училището. На 14 октомври 1896 в София е открито Държавно рисувално училище (популярно като Рисувалното училище). Андрей Николов, Цено Тодоров, Александър Божинов, Димитър Даскалов са сред първите 48 приети в новото заведение. Занятията се провеждат в частни квартири – наети са стаи на улиците „Шести Септември” и „АКсаков”, след това на „Оборище” и „Сан Стефано”. Първият учителски състав е от Иван Мърквичка – преподавател по живопис и директор на училището, Антон Митов – по история на изкуството и Борис Шатц – по моделиране. Канят чеха Ярослав Вешин (1897)за преподавател по Рисуване и Живопис, Жеко Спиридонов по моделиране и вечерен акт (1898), П. Клисуров – рисуване по гипсови модели, М. Василев – по скулптура (1899)Ив. Ангелов - по Рисуване от натура (1900).
През 1900 г. рисувалното училище получава Златен медал на Парижкото изложение по художествено образование, Златен медал на изложението в Сен Луи (1904) и Гран При на изложението в Лиеж (1905).
През 1906 се провежда конкурс, спечелен от руския архитект А. Смирнов. Издигната е сградата, в която и днес се помещава Националната художествена академия.
В началото рисувалното училище се състои от два отдела – първият за учители по рисуване, вторият за художници по приложно изкуство и за художествена индустрия.
През 1909 Рисувалното училище е преименувано на Художествено-индустриално училище със закон. Ръкводители на приложните дисциплини стават Харалампи Тачев, Ст. Баджов и Б. Михайлов.
По време на Балканската и Първата Световна училището буксува. През 1916 част от неговите салони са взети за военна болница. През 1918 има само 69 студенти.
На 25 юли 1921 пак със закон, училището е преименувано на Държавна художествена академия, която през 1924 се разделя на два отдела – за изящни и приложни изкуства. Преподаватели са Никола Маринов, Цено Тодоров, Ст. Иванов, Иван Лазаров. От 1927 История на изкуството преподава Николай Райнов. През 1944 при въздушната бомбардировка е разрушена част от сградата, в която са отдели на Народния музей и изложбените зали за съвременно изкуство.
След 1944 преподаватели става Любомир Далчев, Илия Бешков. След постановление през 1950 г. в ХА влизат преподаватели с идеологически цели като Богомил Райнов, Крум Кюлявков... През 1951 приема името на Николай Павлович, а през 1954 отново е преименувана – на Висш институт за изобразителни изкуства (ВИИИ). Факултети са два – Изящен (Живопис, Скулптура, Графика, Илюстрация и оформление на книгата) и Факултет за приложни изкуства (Декоративно-монументална живопис, Декоративно-монументална скулптура, Сценография, Керамика, Резба, Приложна графика). По-късно към двата факултета се прибавят нови специалности – Стенопис, Реставрация и консервация, Изкуствознание, Пространствено оформление, Текстил и мода, Керамика и пр.
Курсът за следване в Художествената академия е 4 години и половина. Предвижда се средните специални училища (художествени гимназии, техникуми с рисуване) да бъдат на подчинение към Художествената академия.

 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!