Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Fresko


ФРЕСКО - фреска.(от италиански - свежо, влажно) техническа разновидност на стенната живопис. Различават се два вида - "мокро фреско" ("буоно фреско" или "ал фреско") и "сухо фреско" ("алсеко"). "Сухо фреско" е в противоречие с етимологично¬то значение на термина. Затова е правилно с "фреско" да се обозначава единствено типичната техника на МОК¬рото фреско. В същинското (мокро) фреско се използват устойчиви калцие-ви (варови) пигменти, които, раз¬пръснати във вода, се нанасят върху прясно поставена хоросанова мазилка. Те се поглъщат от мократа стена, превръщайки се в интегрална част от нейната повърхност. Освен земните по произход бои напоследък се използват и синтетични, химически инертни пигменти. Мокрото фреско изисква слож¬на подготовка на грунда, състоящ се от няколко последователно нанесени поддържащи слоя ("грапав", "кафяв", "пясъчен", "аренато" и накрая - живописен - "интонако"). Живописта се нанася на отделни сектори върху предварително наложената схема-рисунка с изрязване на очертанията върху грунда с твърд предмет, толкова го-леми, колкото художникът може да изпълни наведнъж. Частта от мазилката, останала ненарисувана, се изрязва и се полага (на два етапа, веднъж - през нощта и втори път - сутринта) непосредствено преди следващото изпълнение. При интериорни условия мокрото фреско е една от най-устойчивите живописни техники. Цветовете са с бляскава повърхност, с течение на вре¬мето придобиват матово излъчване. Мокрото фреско не е подходящо за външни стени, тъй като живописният слой се изнася от замърсените въздушни частици. Сухото фреско ("алсеко") се изпълнява върху суха мазилка с бои, потопени в казеинов разтвор или темперна емулсия, положени върху поставената вече втвърдена основа. Стенописът обикновено придобива приятна матовост, наподобяващ цветовете на "алфреско", но без тяхната бляскавост и чистота. Сухото фреско е по-малко устойчиво от мокрото фреско, чиито бои се поглъщат от прясно положената основа. Затова в някои негови варианти непосредствено преди започването на работата, стената се намокря предварително с варова или баритова вода. В този случай живописта се полага с казеинови бои, комбиниращи се с варта в устойчива свръзка. При друга техника на "секо" водоразтворими бои се раз¬месват с варава утайка, а пигментите, особено поддаващи се на изветряне черните и сините се смесват с малко количество казеинов разтвор. Живописта обикновено се изпълнява в два слоя - първо, в "подживописния" слой, с по-светлите тонове, като после се нанасят и другите цветове.

Обикновено с "фреско" се обозначава техниката, а "фреска" - самото произведение.

Източници - енциклопедия на изобразителните изкуства, БАН.

 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!