Home >> ArtPedia >> Details
Main data
ofset


ОФСЕТ, офсетов печат - индиректен печатен способ за повърхнен печат, при който слоят мастило от печатащите елементи се предава първоначално върху цилиндър с гумено платно, а от него - върху отпечатвания материал.

Технологическият принцип на Офсета е развит през 1904 г.в САЩ, като към известния по онова време заместител на литографията - печат от цинкови пластини (по-късно разработен и за алуминиеви пластини - алграфия) е приложен и индиректният принцип за печат върху тенекия и грапави повърхности.


Печатната форма за офсет се изготвя, като върху повърхността на цинкова, алуминиева, биметална или три метална пластина се нанасят ръчно с литографската креда, туш или по фотомеханичен, електростатичен способ печатащите елементи. След подходяща обработка непечатащите елементи получават характерните за повърхнения печат хидрофилни свойства и не приемат мастило. Готовата форма се опъва върху печатен цилиндър на машина за офсет. Печатната форма и гуменото платно дават възможност да се работи с по-фини елементи, отколкото при високия печат. Възпроизвеждането на полутонова илюстрация се извършва с растери с гъстота на линеатурата около 64 линии (см). Пластичността на гуменото платно осигурява равномерно нанасяне на мастилото върху практически неравната повърхност на хартията, особено важно качество при по-нискокачествени сортове.


Качеството на офсета зависи до голяма степен от прецизното балансиране на количествата навлажняваща течност и мастилото. С офсет се възпроизвеждат много добре акварелни творби, моливни и кредови рисунки, размит туш, литографски отпечатъци, независимо от цветността им. Съхранява се идеален контраст на щриховите елементи, а полутоновете се възпроизвеждат с най-плавна градация.


Съвременният офсет се използва както за високотиражни издания: вестници, списания, бюлетини, плакати, опаковки, така и задетски книжки, луксозни албуми, представителни издания.
 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!