Основни данни
Банска художествена школа


БАНСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ШКОЛА, Банско-Разложка художествена школа — оформя се в края на XVIII и нач. на ХIХ в. Представителите на школата работят живопис и резба. Тяхната живопис се отличава от живописта на светогорско-самоков-ката или тревненската живопис предимно с художественото тьлкуване на образите, както и с компо¬зиционните решения и колорит. Създател на школата е Тома Вишанов от Банско, който работи в края на XVIII и нач. на XIX в. Според из¬вестни сведения той е учил във Виена, но не е установено времето на престоя му там. Създадените от него образи са напълно лични, независими от общоприетите възгледи от иконографията на останалите български художествени школи. Това е особено подчертано в рисуваните от него икони в гробищната ц. на Банско, изгорели през 1957. Засега за неговите възможности на голям майстор може да се съди само от стенописите му в ц. „Покров Богородичен" в Рилския манастир. Той обучава своя син Димитър Т. Молеров, който постепенно се отделя от творчеството на баща си и се приближава до светогорските разбирания в иконописта. Това се дължи на обстоятелството, че създаденият от Тома Вишанов сложен стил и образи са трудно възприети от съвременниците му Синът му е принуден да рисува по „светогорски". Димитър Т. Молеров така обучава и своя син Симеон Д. Молеров, и внука си Георги С. Молеров. Тези четири поколения развиват широка художествена дейност — около тях се създава и група от техни ученици, също от Банско: Михалко Ив. Голев, Димитър Т. Сирлещов (Зографов) и сини му Минчо, Сгефан П. Стаматов, Ив. К. Терзиев, Георги Веселинов Бобошевски, Ив. Димитров и др. От 1837 в Банско се преселва установява Велян Огнев, който изпълнява декоративните работи в ц. „Св. Троица" и в много частни къщи. Някои от майсторите се занимават и с резбарство. А майстор Тодор Радонов изработва часовниковия механизъм за кулата-камбанария. Банската художествена школа е с локално значение — образописците работят предимно из селищата по долините на Струма и Места. Най-значителни техни творби се намират в Рилския манастир, където работят Тома Вишанов, Димитър и Симеон Д. Молерови и някои от учениците им. Банските майстори са опитни рисувачи и голями техници.Те внасят в общата църковна иконография и светски и исторически сюжети, рисуват сполучливо и стенописни ктиторски портрети. След Освобождението къснитените представители на Банската художествена школа продчлжават да работят без особен успех.

Лична зона
Вход
Регистрирай се безплатно, участвай и ти!
Регистрирайте се в най-големия некомерисиален български сайт за изкуство и ще можете да разглеждате произведения за продажба, подробна информация за автори и търгове. Можете да публикувате произведения за продажба и търгове, да добавяте информация за автори.
Регистрирай се сега!
Електронeн бюлетин
Запишете се в бюлетина на ArtPrice.bg за да получавате винаги актуална информация, директно на Вашия имейл!