Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Vladimir Dimitrov - Majstora (1882-1960)


Vladimir Dimitrov

Владимир Димитров - Майстора (1882-1960) е художник, живописец.

Владимир Димитров - МАЙСТОРА е един от най-големите български художници, той се е превърнал в символ на българското изобразително изкуство. Картините на Майстора са създадени на един дъх, те са с чисти цветове, натурата е деформирана експресивно, въздействието е постигнато чрез контраст между топли и студени багри. Майстора носи модерността на 20 век, но постига по-голяма убедителност от своите съвременници. Неговите произведения са с  верен рисунък и свободно приложена широка мазка на багрите. Графичните си рисунки изгражда без предварителна подготовка с молив. 

 Владимир Димитров-Майстора е роден е през 1882 г. в село Фролош в семейството на бежанци от македонското влашко село Магарево. През 1889 г. семейството му се преселва в Кюстендил, където Майстора завършва началното си образование и прогимназия. След 1895 сменя няколко професии, известно време работи като бояджийски чирак и писар в Окръжния съд(1898-1903). Сприятелява се с поетите Никола Венетов и Емануил Попдимитров, в свободното си време рисува по всички свободни пространства - по книгите за протоколи, по стени и врати. Създава портрети на чиновници от съда, на съдии, адвокати, подсъдими. Рисува и пейзажи из околността на Кюстендил и битови сюжети. На 11 май 1903 в гимнастическия салон на Педагогическото училище в Кюстендил е открита първата изложба с негови рисунки. През есента хората в града събират доброволно средства и го изпращат да учи в София. Разстоянието от Кюстендил до София Майстора изминава пеш и постъпва в Рисувалното училище като извънреден ученик. Преподавателите му са Петко Клисуров, Жеко Спиридонов, Антон Митов, Иван Мърквичка. В своя начален период рисува главно портрети и пейзажи.
През 1911-1918 е преподавател по краснопис и гимнастика в Търговската гимназия в Свищов. П осещава (1912) Париж, Лондон, Брюксел, Дрезден, Мюнхен и Виена. 1913-1915 в Свищов е учител и Николай Лилиев. Двамата творци се сближават и сърдечната им връзка остава чиста до края на дните им. Майстора взима участие в Балканската (1912-1913) и в І световна война (1914-1918) и създава произведения с военна тематика и много пейзажи. През 1916 участва в българска изложба в Берлин. След войната Майстора си подава оставката като учител, за да се отдаде изцяло на рисуването.
След войните Майстора се утвърждава като художник, отхвърлящ академизма в изобразителното изкуство. Пътува, за да рисува. Обикаля Кюстендил, с. Земен и Жабляно. През 1920 със заповед на министъра на просветата Майстора е назначен за професор в академията, но той отказва да заеме поста без конкурс. През 1922 Майстора прави изложба в "Манежа", София, която се посреща с голям интерес. После, с подкрепата на Борис Георгиев заминава за Рим. Участва в годишната изложба на римските художници с 30 рисунки с туш, които са откупени наведнъж от американския колекционер Джон Крейн. През 1923 Майстора се уговаря да работи изключително за Д. Крейн. Сделката продължава 4 години, а през 1924 заминава за Ню Йорк, но не понася живота там и се завръща, за се установи в село Шишковци, където живее до 1948г. Прави две изложби (1925 и 1945), и една в с. Дивля (1925). През март 1935 и април 1938 урежда експозиции в Художествената академия. През 1958 реди съвместна изложба с Ц. Лавренов в Белград.

След смъртта му (1960) в София е организирана експозиция с творби от Цариград (1980) и голями изложби по случай 100 и 120 години години от рождението му (1982, 2002).
 

Майстора рядко запазва името на модела за заглавие на картините(Донка, Стана). В повечето случаи творбите носят общи заглавия:

"Мома от с. Шишковци" (1924, САЩ), "Моми" (НХГ), "Три моми" (ХГ, Казанлък), "Момък от Шишковци" (1924, САЩ), "Моми-сестри от с. Дивля" (ок. 1928-1930, НХГ), "Мома от с. Калотина" (към 1929 и 1935, НХГ), "Ръкоцелуването" (ок. 1930-1935, НХГ, "Мома сред ябълки" (ок. 1930-1936, НХГ), "Девойки от Кюстендилско" (1930-1935, НХГ), "Родители и деца" (ок. 1935¬-938, НХГ), "Момиче със слънчогледи" (ХГ, Кюстендил), "Момиче сред ябълки" (ХГ, Бургас) ,  "Женски портрет" (НХГ), "Жетварки" (ХГ, Кюстендил), "На нивата" (ХГ, Кюстендил) и др.
Негови творби се намират в НХГ, Кюстендилската ХГ "Владимир Димитров - Майстора", в много ХГ и частни сбирки в страната, в сбирки в чужбина - САЩ и др.

Източници: Енциклопедия на изобразителните изкуство в България, БАН,
Димитър Аврамов. Владимир Димитров ¬Майстора. С. 1983: Г. Ст. Димитров, Владимир Ди¬митров - Майстора и българската критика. С. 1982

 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!