Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Evelina VelichkovaEвелина величкова е български художник и сценограф. Ученичка е на Надежда Кутева.

Родена е в София. През 2007 г. - завършва Национална академия за театрално и филмово изкуство "Крьстьо Сарафов" със специалност „Екранен и сценичен дизайн”, с преподавател по живопис Надежда Кутева.
Участвала е в колективни изложби на "Шипка 6", в галерията на художествената гимназия. Също така взима участие в редица конкурси с взети награди, по време на обучението си.
Евелина Величкова Живее и работи в София.


 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!