Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Avant-Garde .


Название на различни течения в съвременната литература и изкуства, които Авангард претендира за водеща роля в съответната област на културата. Отхвърля традиционните представи и форми и се стреми към ново развитие на изразните средства и на естетическите схващания. Авангардизъм означава модните форми и течения на декадентската литература и изкуства: антиромана, абстрактната драма, абстрактното изобразително изкуство и др.;


Новаторски, бунтарски и радикални движения в изкуството и културата на XX век. Ново изкуство, изпреварващо своето време. Авангардът има отрицателно отношение към класическото, традиционното, дори модерното изкуство и норми - пълна свобода на изразяване, премахване на ограниченията, изкуството - част от живота. Авангардът разбива и утвърждава нови форми, стилове, видове изкуства или нови техниви - реди мейд, инсталации, хепънинги, видеоарт, бодиарт, опарт, лендарт, кинетично и концептуално изкуство и др.
 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!