Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Atanas Sharebkov (1943 - 1992)


Атанас Шаренков е български художник – живописец и реставратор, технолог на живопис и стенопис.
Автор е както на забележителни стенописни и живпоисни произведения, така и на множество публикации за нашето старо изкуство. Изнася лекции и популяризира нашите традиции в старата и византийската живопис по целия свят.
Атанас Василев Шаренков е роден 21 ноември 1943 в Асеновград. Починал е на 30 юли 1992 в София. През 1969 завършва живопис в Художествената академия "Иля Е. Репин" в Санкт Петербург при проф. Й. Серебряний и реставрация и консервация в Ермитажа под ръководството на С. Ф. Коньонков. Специализира технология и техника на живописта и стенописта при проф. М. Девятов.
Работи като реставратор на Българската патриаршия в Централния църковен историко-археологически музей, София (1969-1976). От 1973 ппреподава Технология и тех¬ника на живописта и стенописта в Художествената академия, София. Зашитава кандидатска дисертация на тема "Технология и техника на възрожденската икона" (1983). От 1991 е доцент по технология и техника на живописта и стенописта в Художествената академия, София.
Участва в ОХИ, международни и специализирани изложби. Прави самостоятелни изложби в Хасково (1986), Мюнхен (1992). Реализира монументално- декоративни творби в София, Стара Загора, Хасково, Първомай и др. Реставрирал стотици икони и
картини от музейни сбирки и частни колекции в страната, стенописи и възрожденски сгради (къщата на Георгиади, на хаджи Ангел, Пловдив, стенописите в Ески джамия, Ямбол) и др.
Изнася лекции по технология на живописта и стенописта във факултета по изоб¬разително изкуство в университета "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново; от 1980 в културния център гр. Герас, Австрия. Работи в областта и изследва¬нето на технологията на живописта и стенописта както в България, така и в чужбина. Автор е на поредица публи¬кации върху технологията и техниката на възрожденската иконопис и стенопис, от които по-важни са: "Техника и технология на българската иконопис през XIX в." - Изкуство, 1981, "Технология и техника на рисунката на възрожденските зографи". - Изкуство, 1981/5, "Пигменти и багрила във възрожденската иконопис от края на ХVІІІ и XIX в." - Изкуство, 1982/10. Автор е на книгите "Старинни трактати по технология и техника на живописта" (оригинални писмени източници по технология и техника на живописта от 1ви век преди Христос ), "Технология и техника на възрожденската живопис. Възрожденската икона", "Паметници на културата на Света гора Атон" ( в съавтор с Любомир Прашков). Отличен с диплом за реставратор в Ермитажа, С. Петербург (първият и единствен българин получил такова отличие в бившия СССР). Негови творби са притежание на НХГ, СГХГ, музеи и галерии в страната и чужбина (Германия, Австрия, Япония, Швейцария, САЩ, Гърция, Сирия, Англия и др.).

Източници Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН.


 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!