Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Lavren Petrov (1971)


Lavren Petrov

Лаврен Петров е български търговец на картини, изкуствовед и галерист (2006-2009)
Роден е през 1971 в София, внук на известния български художник Цанко Лавренов и син на Силва Лавренова – дъщеря на Цанко и музиковед. Завършва изкуствознание в Нов Български университет.
Лаврен Петров си е поставил за цел да събере разпръснатите картини на своя известен дядо. Той купува това, което може да си позволи. Води дело с Пловдивска община за наследството на дядо си – картини, които Цанко Лавренов е продал на общината с условието те да стоят в музей. Лаврен Петров настоява или да си получи картините обратно или да волята на дядо му да бъде изпълнена и да бъде открит музей на негово име.
В продължение на 3 години /2006-2009/ ръководи столичната галерия Лоранъ, която  през юни 2009 се мести в помещение с ограничен достъп само с предварителна уговорка. 
 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!