Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Аutography


АВТОГРАФИЯ (грц. autоs – сам, grapho - пиша) - вид техника на работа при литографията. Художникът рисува лично на специална автографска хартия, от която после рисунката по механичен път се пренася на плочата каменна, (рядко цинкова или алуминиева). Според автографната хартия и характера на рисунката има два вида Автография - рисувана с туш (перо или четка) върху гладка хартия и рисувана с креда върху грапава хартия. Рисунката, направена ала прима, дава по-свежи и хубави изображения, защото ху¬дожникът рисува направо от нату¬ра, без да прибягва до огледално изображение на предмета. Хартията е лесно преносима, но автографията е с по-ограничени изобразителни възможности от работата направо върху камък. Рисунката от автографната хартия може да се пренесе на камък веднага или най-късно до три денонощия.

 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!