Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Academic art


АКАДЕМИЗЪМ, академично изкуство - направление в изобразителните изкуства, възникнало през 16ти век в академиите Италия. Академизмът се характеризира с догматично следване и прилагане на каноните на класическото и ренесансово изкуство в обучението по живопис - статуарна и тържествена композиция, условни пози и жестове, точен рису¬нък, традиционни ателийни цветове, свелосянка, избягване на пря¬ка слънчева светлина. Естетиката на академизма откъсва художника от заоби¬калнщата го действителност и от делничността и го насочва към смятани¬те за единствено достойни сюжети от от митологинта, древната история и портрети на героични и избрани лнчности. Днес Академизмът се изразява в изобразител¬ните похвати и средства. Той е си¬ноним на традиционно консервa¬тивно и официално изкуство. Положителната страна на академизма е, че се обrъща голямо внимание на худо¬жественото майсторство в рисунъ¬ка и колорита и на системното ху¬дожествено образование. Ако екипиран с тези умения автор надрастне академичния маниер на рисуване, той би трябвало да стане голям художник.
Характер¬ни академични художници са са А. Карачи, Г. Рени, Доменико В. Камученн (Италия); Ш Льоброн (Фран¬ция); П. Корнелиус, А. Фойербах (Германия); А. Блумарт, Г. Холциус (Холандия); Ф. Бруни (Русия)
У нас –Мърквичка, Антон Митов, Борис Митов.
 

Академичен — съобразен с изискванията за създаване на академични творби; класически.
 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!