Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Luben Kostov (1952)


Luben Kostov

Любен Костов e български художинк, авангардист, основател на Секция 13 към СБХ.

Работи във всички съвременни форми, предпочита инсталацията и колажа и големите размери. работите му често ангажирани социално.


Любен Костов е роден през 1952 в Плевен.
Завършва Стенопис във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.
Един от учредителите и председател на секция “13” към Съюза на българските художници.
Член на съвета на председателите на секции към Съюза на българските художници.
Сред нй-известните произведения на Любен Костов са гигантски розов сутиен прострян над моста на влюбените през 2008. Работите му често са социални и родени от напрегнатото състояние на артистичното общество в България. През 2009 протестира срещу агресията и консумативността на общество в изложба на Шипка 6.


Това, което се случва около мен.
Това, което става в нашия град.
Това, което става в нашето общество.
Настъпващите промени в хората.
Насилието във всякаква форма - тръгващо от семейството и свършващо в обществото.
Уютната маса, постлана с шарена мушама и насилието, което се вихри всеки ден около нея.
Противопоставяне и съжителство на красотата и бруталността.
Отчуждеността.
Затвореността.
Капсуловането на хората.
Лицемерието, съществуване на две Българии в едно.
Няма допирни точки.
Всеки се е скрил зад своя рицарски шлем и вегетира.
Само от дупките надничат невярващи очи.
Двадесет години минаха.
По добре да не бяха идвали.
Всичко това ражда размисъл и картини.
И какво от това ?

Не се знае !
 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!