Home >> ArtPedia
ArtPedia
 Наложил се на световната фотографска сцена и познат добре в България, Жолт Сабоки (1941–2009) завършва журналистика, работи като стругар, занимава се активно с фотография. Става прочут с п...
Анастас Периклиев Дудулов е български скулптор. Роден е през 1892 г. в гр. Струга. Син е на общественика Перикли Дудулов и брат на астронома Димитър Дудулов. През 1919 г. завършва скулптура в Художес...
АВТОГРАФИЯ (грц. autоs – сам, grapho - пиша) - вид техника на работа при литографията. Художникът рисува лично на специална автографска хартия, от която после рисунката по механичен път се прена...
Агоп АГОПОВ е български художник, скулптор. Заминал е за САЩ в началото на миналия век, но остава неизвестен с творбите и дейността си у нас. Агоп Минас Агопов е роден през 1904 в Сливен. Починал е п...
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!