Home >> ArtPedia
ArtPedia
<< 1234 >>
Жак Моше АВДАЛА e сценограф и живописец. Роден на 4. 01.1927, Цариград. Завършва (1954) театрална декорация във ВИИИ "Николай Павлович" /НХА/, София, при проф. Иван Пенков. От 1954 до ...
Яра Бубнова е български изкуствовед от руски произход, ръководител на Института за съвременно изкуство ИСИ. Ярослава Бубнова е родена през 1961 /според някои източници 1957/ в Съветския съюз. Завършв...
Ярослав Вешин (1860-1915) е живописец, роден в Чехия, рисувал в България. Ярослав Вешин създава реалистични картини – военни („Самарското знаме”), ловни и битови сцени. Привлечен от...
<< 1234 >>
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!