Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Asen Nikolov - Shopa (1910 - 1973)


Asen Nikolov

 
 Асен НИКОЛОВ – ШОПА е български художник, живописец.
Асен НИКОЛОВ носи прозвището Шопа заради живописните си композиции, в които сполучливо пресъздава атмосферата шопския бит от 30-те и 40-те. Рисува пейзажи, натюрморти, портрети в реалистичен стил. Изгражда образите на работниците, както в града така и в селото. Произведенията му напомнят разказите на елин Пелин.

Роден е нa 16 юли 1910. в с. Слатина (днес квартал на София). Починал е на 16 октомври,1973 в София. От 1928 до 1933 учи Живопис като частен ученик в Художествената академия, София, при проф. Цено Тодоров и проф. Никола Маринов. Работи като художник в кино "Македония" и други кина в столицата.
Участва в ОХИ и в колективни изложби, реди няколко самостоятелни изложби в София (1946, 1948, 1949). По известни произведения: „Пейзаж от с. Слатина" (ок. 1942, НХГ), "Копачк", "Жътва" – триптих, "Орач", „Дървар". "Овчар", "Труд", "Село Слатина", "Есен", "Селски двор", "Жп Kaнтон", "Мост", "Цвете", "Автопортрет", "Женска глава", "Етюд".

 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!