Home >> ArtPedia
ArtPedia
АВРАМOВ СБОРНИК - ръкописна книга от 1674 от Аврам Димитриевич. Съдържа (626 листа хартия по 32 реда) псалтир, месецаслав, , Иисусова служба, водосвет, календарни таблици, житие на Алексий човек божи ...
Движение, което се разбива в Ню Йорк през 1940-те години. Художниците искат да освободят изкуството от европейската традиция, опират се на автоматизма и несъзнателните импулси, които са водещи при съз...
АКАДЕМИЗЪМ, академично изкуство - направление в изобразителните изкуства, възникнало през 16ти век в академиите Италия. Академизмът се характеризира с догматично следване и прилагане на каноните на кл...
АКАДЕМИЯ художествена - висше учебно заведение за художестве¬но образование и обучение, училище за живопис, скулптура, графка, приложни изкуства. Предшестве¬ници на Академията са древните и ре...
АКТ (нем. Akt) В изобразителните изкуства - етюд на голо човешко тяло, изпълнено живописно, графично или скулптурно; всяко пла¬стично представяне на гола човешка фигура. актът е най-широко раз¬...
Аделина Попнеделева е български артист и авангардист, основател на групата 8ми март (The 8th of March Group), събираща жени-авангардисти. Съпруга е на живописеца Вихрони Попнеделев. Аделина Попн...
Аделина Филева е български изкуствовед, директор на Софийскийската градска художествена галерия 2005 Аделина Филева е родена в София през 1958 г. Следва за инженер и след това завършва НХА специалн...
Алсеко (ит. аl secco - на сухо) стенописна техника, при която за разлика от мокрото фреско живописта се изпълнява върху засъхнала мазилкова основа и се закрепва с помощта на лепливи вещества. Боите се...
Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!